Transportation

list of bus routes


RSEB, Shani Temple, Vishwakarma Temple, Pipli Choraha (Bijainagar)

Telephone Exchange, Prshuram Circle, Bavdi Choraha, Mateshwari Furniture (Gulabpura)

Under Bridge, Tikam Choraha, Laxmi Market, Mahalaxmi Tent House, Kisan Petrol Pump (Gulabpura)

Telephone Exchange, Rajesh Gas, Trimurti Bhawan ATM (Gulabpura)

RSWM Colony, Joravarpura, Housing Board, Dev Vihar Colony, Mangalam Auto (Gulabpura)

Bhanvar Badi, Shiv Temple, Mahaveer Colony (Bijainagar)

Bohra Colony, Munim Colony, Sancheti Colony, Harsh Palace (Bijainagar)

Co-operative Mill, Gandhi Vidyalaya, Dangi Stationers (Nanak Jain Hostel) (Gulabpura)