Management

School Management Committee


Name & Address Designation

Sri Rajeev Jain

Business Head

RSWM

Gulabpura

Chairman

Sri Anil Batra

General Secretary

Ramarpan Educational Society

16/44 Rajendranagar

New Delhi - 110060

Member

Smt. Vasantha T.

Director

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda - 311 022

Member

Smt. Asha Goyal

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda - 311 022

Principal, Secretary

Principal

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Rishabhdev

Member

Principal

Jawahar Navodaya Vidyalaya

Hurda - 311 022

Member

Principal

Govt. Sr. Sec. School

Hurda - 311 022

Member

Sri Pawan Gupta

RSWM, Kharigram

Gulabpura (Bhilwara)

Member Legal Advisor

Sri Keshav Narayan Mathur

RSWM, Gulabpura

Member

Sri Paras Mal Choudhary

RSWM, Gulabpura

Manager Cum Internal Auditor

Smt. Piyush Trivedi

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda (Bhilwara)

Subject Expert (English)

Smt. Dheeraj Chundawat

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda (Bhilwara)

Superintendent Academics (LKG - VIII)

Smt. Manju Bala

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda (Bhilwara)

Member Parent

Smt. Pramod Singhal

RSWM, Gulabpura

Member

Dr. Sudheer Kumar Jain

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda (Bhilwara)

Mathematics Expert

Smt. Monika Upadhyay

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda (Bhilwara)

PGT chemistry

Dr Namita Sharma

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda (Bhilwara)

Commerce & Social Science Expert

Dr. Kalpana Agarwal

Shanti Nursing Home

Bijainagar (Ajmer)

Parent Representative

Sri Uma Shankar Kumbhaj

Vivekananda Kendra Vidyalaya

Hurda (Bhilwara)

Health Expert

Smt. Sita Sukhwal

Gulabpura (Bhilwara)

Parent Representative (Lady - Govt. Teacher)